Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO - REGULAMIN  www.lukar-online.com

 I. Informacje ogólne

 1. Sklep dostępny pod adresem  www.lukar-online.com , należący do firmy Lukar Paulina Maćczak umożliwia dokonywanie zakupów detalicznych i hurtowych sprzętu jeździeckiego za pośrednictwem Internetu.

Dane firmy:

Lukar Paulina Maćczak

ul. Zofii Nałkowskiej 4, 95-015 Głowno

powiat zgierski, woj. łódzkie

 NIP 7331325248

REGON 101677121

 1. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta, do celów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez klienta oferty kupna towarów za pomocą koszyka na stronie sklepu lub e-maila i jej przyjęcie przez sklep internetowy.
 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 5. Aby dokonywać skutecznych zakupów w sklepie internetowym klient powinien mieć do dyspozycji: urządzenie komunikujące się z siecią Internet (komputer, telefon), łącze internetowe, przeglądarkę internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 7. Dokonywanie zakupów wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. 
 8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. W odniesieniu do umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dni 1 stycznia 2014 roku.

II. Procedura składania zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.lukar-online.com lub pocztą elektroniczną na adres e-mail lukar@lukar-online.com. Klient może również złożyć zamówienie  telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00,  w soboty, niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
 6. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu http://www.lukar-online.com  dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru  do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia bądź telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Klient na bieżąco informowany jest o statusie swojego zamówienia przez wiadomości e-mail dostarczane na adres mail, który podał w zamówieniu.
 11. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca informuje klienta o czasie realizacji zamówienia.
 12. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

III. Zapłata ceny

 1. Wszystkie ceny widoczne na stronie sklepu internetowego http://www.lukar-online.com podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 2. Sklep umożliwia klientowi  następujące formy płatności:
  • przedpłata na konto bankowe,przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:

   LUKAR Paulina Maćczak, Głowno, Nałkowskiej 4

   Santander Consumer Bank

   44 1090 1304 0000 0001 3691 2278

  • płatność gotówką przy odbiorze
 3. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.
 4. W przypadku wysyłek towarów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej każdorazowo warunki płatności i dostawy są uzgadniane z klientem indywidualnie.
 5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

IV. Realizacja dostawy towaru

 1.  Paczki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty, nie obciążony dodatkowymi kosztami bądź darmowy dowóz na terenie Łodzi.
 2. Każdy klient pokrywa koszty przesyłki tylko raz, bez względu na wielkość zamówienia.
 3. Klient kupujący towar udziela Wnioskodawcy (właścicielowi sklepu) pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług pocztowych (kurierskich itp.)w jego imieniu.
 4. Termin realizacji zamówienia  zależy od rodzaju produktu. Produkty standardowe wysyłane są do 16-tu dni roboczych od daty wpłynięcia środków na konto (w przypadku przedpłaty) lub od daty zaówienia. Produkty personalizowane, na zamówienie lub nietypowe realizowane są w czasie nie dłuższym niż 30 dni.  
 5. Jeżeli klient nie zrezygnuje z przesyłki, jest ona wysyłana na wskazany przez klienta adres. Klient jest zobowiązany do odbioru przesyłki.
 6. Jeżeli klient zdecyduje się zrezygnować z przesyłki, zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie, przed wysyłką. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki ZA POBRANIEM, bez uprzedzenia właściciela sklepu o rezygnacji z zamówienia (jest to możliwe tylko przed wysyłką), właściciel sklepu obciąży klienta kosztami przesyłki oraz zwrotu przesyłki do właściciela sklepu. 
 7. Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.
 8. W przypadku towarów personalizowanych, dostosowanych do zaleceń klienta należy pamiętać o:
 • Realizacja zamówienia wynosi 7-30 dni roboczych + czas wysyłki (sprzedawca zobowiązuje się do możliwie jak najszybszej realizacji).
 • Ze względu na indywidualny charakter zamówionego towaru, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości minimum 30% wartości zamówienia. Pozostała kwota może zostać pokryta w wybrany przez klienta sposób- przedpłaty na konto bądź opłaty przy odbiorze.
 • Towary personalizowane wykonane zgodnie z zaleceniami klienta nie podlegają prawu odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Nie ma możliwości zwrotu. (Art. 10. ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz.U.2000.22.271))
 • Różnice w kolorystyce projektów i towarów mogą nieznacznie różnić się w rzeczywistości, zależy to jedynie od typu i ustawień monitora. Nieznaczne różnice w odcieniach materiałów nie są podstawą do reklamacji.
 • Jeżeli klient zamawia produkt wykonywany na wymiar, zobowiązany jest do podania dokładnych danych liczbowych. Reklamacje wymiarów nieodbiegających od podanych w zamówieniu nie będą rozpatrywane.

V. Zwroty

 1. Jeżeli zamówiony towar nie spełnia oczekiwań, klient ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru w czasie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar jest nie uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu wraz z metkami, z kompletem dokumentacji oraz nie nosi śladów eksploatacji.
 2. Jeżeli towar jest uszkodzony lub nosi ślady użytkowania, zostanie niezwłocznie odesłany do klienta na jego koszt.
 3. Przed zwrotem produktu należy poinformować sprzedawcę za pomocą maila na adres: lukar@lukar-online.com lub telefonicznie: 605 48 48 55.
 4. Nie podlegają zwrotowi produkty, które wykonano na specjalne zamówienie, w tym derki z grawerem, derki zadrukowane grafiką klienta, derki personalizowane oraz szyte na specjalną miarę.
 5. Towar należy odesłać na adres: 95-015 Głowno, ul. Nałkowskiej 4 LUKAR Paulina Maćczak na swój koszt, który nie podlega zwrotowi.
 6. W przesyłce zwrotnej z towarem, klient ma obowiązek umieścić dowód zakupu, napisane osobiście oświadczenie odstąpienia od umowy, zawartej ze sklepem internetowym LUKAR, z opisem produktu, jego ceną oraz podpisem z datą stworzenia dokumentu. Należy również umieścić informację o numerze konta, na który ma zostać zwrócona należność lub innym sposobie zwrotu należności.
 7. Przy zamówieniach powyżej 400 zł i przedpłacie na konto klient nie jest obciążany kosztami wysyłki. W przypadku zwrotu części towarów pochodzących z takich zamówień, gdy całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości 400 zł, zostaną naliczone koszty wysyłki do pierwotnego zamówienia, które będą potrącone od kwoty zwracanej na konto klienta.

VI. Reklamacje

 1. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkować się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomić go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Aby usprawnić rozpatrzenie reklamacji, klient proszony jest o przesłanie dokumentacji (zdjęć, dokładnego opisu) reklamacji towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Wysyłka towaru odbędzie się na koszt sprzedawcy.
 5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.